برترین خودرو ها از ۳۵ سال پیش تا کنون!

در ۳۵ سال گذشته (از ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۵) ظاهر و فناوری بیشتر خودرو های جهان متحول شده و تغییرات بسیاری در آنها بوجود آمده است. تصاویر مقایسه ای زیر از چندین برند مطرح خودروسازی در دنیا گویای این واقعیت است.

برای دیدن قیمت روز خودروهای داخلی کلیک کنید.

برترین خودرو ها از 35 سال پیش تا کنون!

برترین خودرو ها از 35 سال پیش تا کنون!

برترین خودرو ها از 35 سال پیش تا کنون!

برترین خودرو ها از 35 سال پیش تا کنون!

برترین خودرو ها از 35 سال پیش تا کنون!

برترین خودرو ها از 35 سال پیش تا کنون!

برترین خودرو ها از 35 سال پیش تا کنون!

برترین خودرو ها از 35 سال پیش تا کنون!

برترین خودرو ها از 35 سال پیش تا کنون!

برترین خودرو ها از 35 سال پیش تا کنون!

برترین خودرو ها از 35 سال پیش تا کنون!

برترین خودرو ها از 35 سال پیش تا کنون!

برترین خودرو ها از 35 سال پیش تا کنون!

برترین خودرو ها از 35 سال پیش تا کنون!

برترین خودرو ها از 35 سال پیش تا کنون!

اگر شما هم اطلاعاتی در این زمینه دارید با ما در میان بگذارید :

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.