مرور برچسب

ابزار موسیقی

دیگه گیتار نمی زنی، اما گیتار یعنی پول!

دوران کودکی و نوجوانی بهترین زمان برای کسب مهارت هایی است که در آینده می تواند منبع درآمد و بخشی از فراغت و هویت ما باشد. در این دوره زندگی افراد بسته به سلیقه، استعداد و محیط پیرامونی به کارهای متفاوتی روی می آورند. ورزش، گرافیک، تئاتر،…