مرور برچسب

ایتالیایی

فراری ۴۵۸ ایتالیا، اژدهای سرکش ۸٫۵ میلیاردی در ایران!

شاید ۵ سالی می‌شود که فراری ۴۵۸ ایتالیا وارد جاده‌های جهان شده است و به نظر بسیاری از کارشناسان این خودرو نه تنها یکی از بهترین مدل‌های فراری که یکی از بهترین ابرخودروهایی است که تا کنون تولید شده است. فراری سعی کرده ضمن حفظ نکات راحتی…