مرور برچسب

بخارشو

بخار هر چیزی رو پاک میکنه، پس بخارشو واجبه!

- خسته شدم، هر چی میسابم پاک نمیشه - ولی من خیلی راحت پاکش میکنم - آخه فقط کف آشپزخونه که نیست، پرده‌ها هست، مبل هست، تازه جاهای دیگه که روش کثیف هم مونده - ولی من خیلی راحت پاکش میکنم - اِوا...! یعنی چی من هر چی میگم تو میگی ولی من…