مرور برچسب

بقه

چگونه لباس از مد افتاده تان را بفروشید!

لباس های بسیاری دارید که تنها یکبار در یک مهمانی یا جشن پوشیده اید؟ دیگر تمایلی به پوشیدن آنها ندارید چون از مد افتاده اند؟ یا به طوری کلی دیگر مدلشان را دوست ندارید؟ نه تنها مجبور نیستید دوباره آن لباس ها را بپوشید بلکه می توانید آنها…