مرور برچسب

جارو شارژی

این وسیله آشپزخونه شما از اولش هم ضروری نبود!

یکی از اصلی ترین راه های فروش محصولات، تبلیغات و ایجاد نیاز کاذب در افراده. کاری که امروز نظام سرمایه داری و شرکت های بزرگ میکنن اینه که از بهترین روانشناسها برای تهیه تبلیغ یک وسیله آشپزخونه استفاده میکنن تا اشخاصی که اون تبلیغ رو میبینن…