مرور برچسب

جمهوری اسلامی ایران

پشتوانه نام خلیج فارس چیست؟!

خلیج فارس، نامی با قدمت ۲۵۰۰ ساله کافیه برای دونستین این موضوع که چطور ایران یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین کشورهای جهانه، به نقشه اون نگاهی بندازین. ایران به واسطه برخورداری از دریای خزر (کاسپین)، دریای عمان و دسترسی به اقیانوس هند،…