مرور برچسب

جواهر ساز

ساعت ۱۰۰ میلیون تومانی اپل!

هنوز ساعت هوشمند اپل نیامده است اما طرفداران و دوست داران بسیاری پیدا کرده است به گونه ای که جواهرسازان بنام نمونه ای زرین از این ساعت را با قیمت ۳۰۱۵۰ دلار ساخته اند. سازنده ساعت هوشمند مطلای اپل«مرویس دیاموندز» اعلام کرده است از فریم…