مرور برچسب

حراج

امروز، روز حراج خرت و پرت هاست، شما هم حراج کنید!

اون ور آبی ها یه روزی دارن به اسم Garage sale day، توی این روز مردم توی پارکینگ خونه هاشون حراج راه میندازن و خرت و پرت ها و وسایلی رو که نیازی بهشون ندارن، حراج می کنن و بقیه همشهری ها هم برای خرید و بازدید وسایل حراجی میان. توی ایران…