مرور برچسب

حیوانات خونگیپحیوان بی سرپرست

جایی برای حیوانات خونگی بی سرپرست!

پاییز بود و هوا اونقدرها سرد نبود که یه پرنده از شدت سوز و گرسنگی پناه بیاره توی بالکن خونه ما. یه فنچ خیلی کوچیک بود. شاید به این خاطر توی بالکن ما پیدا شد که هنوز خوب پرواز کردن رو بلد نبود و از یه قفس یهویی پریده بود بیرون. خلاصه اینکه…