مرور برچسب

خانه دانشجویی

چگونه یک مبل تخت خوابشو را به سرعت در شیپور فروختم؟!

وقتی دانشجو بودم، تحمل زندگی تو خوابگاه رو نداشتم اما پول کافی برای اجاره یه خونه خیلی کوچیک و تهیه وسایل دست دوم هم در بساطم نبود. ولی وقتی خانواده ام متوجه شدن زندگی توی فضای خوابگاه و تقسیم یه اتاق کوچیک با چهار نفر دیگه به درسم هم لطمه…