مرور برچسب

خرید دوچرخه

خرید دوچرخه ارزون برای شبهای تابستون!

من و همسرم تصمیم گرفتیم برای شروع زندگی مشترکمون، بخشی از مخارج تهیه وسایل زندگی خودمون به عهده بگیریم. چون نمی خواستیم با توجه به بالا بودن هزینه خرید جهیزیه و عروسی، به خانواده های هردومون فشار مالی زیادی وارد بشه. برای همین اول زندگی، ما…