مرور برچسب

خودرو پیکان

خودرو پیکان برای ما ایرانی‌ها حکم تلویزیون را دارد!

خودرو پیکان برای ما ایرانی‌ها حکم تلویزیون را دارد! یعنی قطعا یکی از اعضای خانواده ما ایرانی‌ها محسوب می‌شود و همه ما با این نوستالژی انگلیسی خاطرات زیادی داریم. نه! این بار قصد نداریم برایتان از تاریخچه پیکان بگوییم، این دفعه می‌خواهیم…