مرور برچسب

خیابان‌

موتورسیکلت سواری دروازه‌ای به بی‌قانونی!

چند تا سوال دارم. می دانید چرا بیشترین آمار تصادف، بیشترین آمار توقیف وسیله نقلیه، بیشترین آمار تلفات، بیشترین کاربرد غیر تخصصی و... فقط در بین موتورسیکلت هاست؟ پاسخ همه این سوالات یک کلمه است، بی‌قانونی! علی‌رغم وجود قوانین و…