مرور برچسب

دوچرخه سواری

دوچرخه‌ هایی از آینده!

در  مطالب قبلی که از دوچرخه نوشتیم تقریبا سعی کردیم همه چیز رو بررسی کنیم. به هر حال همه دوچرخه و دوچرخه سواری رو دوست دارن و کوچک و بزرگ هم نمیشناسه. اما اگه دقت کرده باشین سال‌های ساله شکل و شمایل دوچرخه‌ها خیلی فرقی نکرده و شاید تو این…