مرور برچسب

زمان

حیف ساعت مچی نیست؟ با گوشی زمان را چک ‌نکنید!

هر محصول و کالایی یا هر فناوری جای خودش بسیار خوب است. اصلا کسی مخالف استفاده از ابزارهای جدید و مدرن نیست. ولی این موضوع تا جایی خوب است که باعث نشود خیلی چیزهای دیگر از بین برود. گوشی‌های هوشمند و جورواجوری که وارد بازار می‌شود آنقدر…