مرور برچسب

ساعت کهنه

اینطوری ساعت کهنه ها را شیک کنید و بفروشید!

بیشتر ما ساعت های مچی، دیواری، رومیزی قدیمی متعددی داریم. پس چرا نتوانیم با فروش این ساعت های قدیمی بخشی از هزینه های خرید یک ساعت جدید را تامین کنیم؟ بر این اساس باید ساعت قدیمی و بعضا کهنه را طوری به خریدار ارائه کنیم که او ترغیب شود آن…