مرور برچسب

سرویس پذیرایی

از کجا میشه سرویس پذیرایی ارزان پیدا کرد؟!

"خونه تکونی هم که تموم شد. شوهرم می گفت بگرد اون ته انباری یا تو جعبه های توی حیات خلوت شاید بتونی چیزی که میخوای پیدا کنی. ولی پیدا نشد. آخه مگه خونه تکونی معجزه می کنه؟ دو سه روزه دیگه عید میاد و مهمونا سر میرسن ولی هنوز من یه سرویس…