مرور برچسب

سیستم عامل موبایل

درباره سیستم عامل موبایل خود چه می دانید؟

 با ظهور دستگاه های جدیدتر مانند گوشی های هوشمند و تبلت ها به بازار دیگر قواعد بازی نسبت به گذشته تغییر کرده و به موازات آن نیازها و سلایق کاربران و مشتریان نیز عوض شده است. شاید زمانی بازار در اختیار سیستم عامل موبایل اختصاصی نوکیا یعنی…