مرور برچسب

شب یلدا

یلدا از کجا آمده؟

سعدی علیه الرحمه فرماید: همه بر آن همه دردم امیدِ درمان است که آخری بُوَد آخر شبان، یلدا را دین ها و آیینهایی وجود دارند که شب چله برایشان مفهومی مذهبی دارد. مثلا در آیین میترا (و بعدها با نام کیش مهر)، آغازین روز فصل زمستان به نام«خوره…