مرور برچسب

غذا

بخارپز پول هم می پزه!

تصمیم من برای خرید بخارپز زمانی گرفته شد که دیدم روز به روز به وزن خانواده من بر اثر مصرف مواد غذایی چرب افزوده میشه. وقتی برای جلوگیری از مصرف روغن در غذا توی اینترنت جستجو می کردم، به استفاده از بخارپز برای کم شدن میزان چربی غذا برخوردم.…