مرور برچسب

فصل تابستان

متفاوت ترین کفش های زنانه تابستان امسال!

تابستان فصلی است که برای پاها کمی متفاوت است! در این فصل نمی شود هر کفشی را پوشید چرا که پا به سرعت عرق می کند و ممکنه تو کفش نامناسب زود بوی نامطبوع بگیره! حتما شنیدین که میگن پا قلب دومه! همین جمله برای دونستن اهمیت پا کافیه! بنابراین…