مرور برچسب

فنچ

آیا حیوان خانگی تنهایی ام را پر می کند؟

اول به خاطر دانشگاه و بعد به خاطر کارم مجبور شدم از خونه دور شم و زندگی تنها و مستقلی رو پیش بگیرم. وقتی تصمیم گرفتم به خاطر شرایط روحیم و آرامش بیشترم، تنها و بدون هم خونه، آپارتمان اجاره کنم، میدونستم باید برای جلوگیری از ایجاد حس تنهایی…

جایی برای حیوانات خونگی بی سرپرست!

پاییز بود و هوا اونقدرها سرد نبود که یه پرنده از شدت سوز و گرسنگی پناه بیاره توی بالکن خونه ما. یه فنچ خیلی کوچیک بود. شاید به این خاطر توی بالکن ما پیدا شد که هنوز خوب پرواز کردن رو بلد نبود و از یه قفس یهویی پریده بود بیرون. خلاصه اینکه…