مرور برچسب

قیمت خودروهای داخلی

قیمت خودروهای داخلی و تفاوت قیمتها از کارخانه تا بازار

در حدول زیر قیمت خودروهای داخلی را مشاهده می کنید، این جدول شامل قیمت خودروهای داخلی در کارخانه و در بازار است، بنابراین می توانید این قیمت ها را مقایسه کنید. برای دیدن قیمت خودروهای داخلی کارکرده و صفر به سایت شیپور صفحه خودرو مراجعه…

تفاوت نجومی قیمت خودروهای داخلی از کارخانه تا بازار را ببینید!

در جدول زیر قیمت خودروهای داخلی را مشاهده می کنید. در این جدول علاوه بر قیمت اصلی یا همان قیمت کارخانه، قیمت خودروهای داخلی که در بازار با آن به فروش می رسند نیز می بینید، برخی از این خودروها تفاوت قیمت بسیار زیادی از کارخانه تا بازار…