مرور برچسب

قیمت ماشین

مقایسه قیمت ماشین های تولید داخل از نمایندگی تا بازار

در جدول زیر قیمت ماشین های تولید داخل را مشاهده می کنید، این جدول شامل قیمت ماشین ها در کارخانه و در بازار است، که برخی از آن ها تفاوت قیمت بسیاری دارند. برای دیدن قیمت سایر ماشین های کارکرده و صفر به سایت شیپور صفحه خودرو مراجعه کنید.…