مرور برچسب

لباس های خنک

بهترین ترکیب های لباس های تابستانی

تو روزهای گرم تابستان هر لباسی رو نمیشه پوشید، آدم گرمش می شه عرق میکنه، لباس می چسبه به تنش گرما رو بخودش جذب میکنه و هزار تا مساله دیگه که باعث درگیری ما با لباس ها میشه! بنابراین سعی میکنیم تو این فصل لباس های خنک و گشاد و نازک بپوشیم…