مرور برچسب

ماشین قدیمی

رابطه مستقیم پارک دوبل با ماشین قدیمی!

با اینکه در خیلی از موارد روزمره دیگر فاصله‌ای میان زن و مرد نیست و بر خلاف سال‌های دور، خانم ها ثابت کرده‌اند که می‌توانند از عهده وظایف مردانه هم به خوبی بر آیند ولی بازهم برخی از علایق و سلایق به توانایی‌ها و تفکرات ذاتی افراد ارتباط…