مرور برچسب

مبلمان راحتی

برای خانه تکانی،چطور مبلمان راحتی را تمیز کنیم؟

این روزها درست که برف می بارد، باران می آید و هوا سرد است، اما کم و بیش وقت خانه تکانی و تمیزکاری های عید نوروز سال 1396 هم هست و خیلی ها از پیشتر از این زمان شروع به خانه تکانی کرده اند. خیلی ها هم هنوز دست به کار نشده اند. جزو هر کدام ای…