مرور برچسب

مبلمان نیم ست

مبلمان نیم ست را فراموش کنین!

بهترین دکورها برای خونه از هماهنگی اندازه و تعداد وسایل با فضای خونه به دست میاد. اینکه گاهی تو خونه دوستتون احساس شلوغی، بی نظمی و بی سلیقگی می کنین، به خاطر نبود هارمونی حجم و تعداد وسایل به کار رفته با متراژ خونه است. اگه خونه کوچیکی…