مرور برچسب

موتورسیکلت‌

ابر خودروسازها می‌خواستند موتورسیکلت‌ های این شکلی بسازند!

هیجان موتور سیکلت چیزی نیست که کسی بخواهد یا بتواند از آن چشم پوشی کند. آنقدر این هیجان و جذابیت زیاد است که حتی برترین خودروسازان دنیا هم نمی‌توانند به این سادگی اشتیاق خود را به آن مخفی کنند. البته تلاش برای تولید انبوه یک موتور سیکلت از…