مرور برچسب

موتورسیکلت سنگین

باور کنید یا نه این موتورسیکلت سنگین ها در ایران هستند!

بدون شک یکی از هیجان انگیزترین و جذاب‌ترین و در عین حال خطرناک‌‌ترین تفریحات و ورزش‌های دنیا موتور سواری است. عاشقان موتور سیکلت‌ها نه تنها در کشور ما که در دنیا کم نیستند. متاسفانه در ایران بیشتر به موتور سیکلت به عنوان جنبه ابزاری و…