مرور برچسب

موتور صفر

موتور سیکلت نو رو میشه راحت خرید ولی اگه کارکردش رو بخوایم چی؟

موتور سواری خیلی هیجان داره! بعضی از این خانوما هستن که موتور باباشون رو به ماشین شوهرشون ترجیح میدن. چون از بچگی اونو سوار شدن و میگن خیلی هیجان داره. خیلی‌ها هم هستن که فکر میکنن موتور داشته باشن دیگه مرد شدن و بزرگ شدن. درسته شاید به…