مرور برچسب

موج

اگر گیتار ی نیستید پس شیپوری باشید!

اشتباه کردید رفتید دنبال گیتار؟ حالا درست فکر کنید و از آن پول بسازید! می‌گویند جلوی ضرر را هرجایی بگیری منفعت است. این که می‌گویند هرجا و هر زمان این کار را بکنید یعنی اینکه باید گذشته را جبران کرد. خیلی‌ها در زندگی اشتباهاتی را مرتکب…