مرور برچسب

چرم مصنوعی

کتاب نفیس چه جور کتابیه؟!

کتابخون نیستین ولی یه تعداد کتاب هدیه گرفتین و یا بهتون به ارث رسیده که برای شما کاربردی ندارن؟ ترجیح میدین به جای اختصاص زمانی خاص توی خونه، توی مسیر رفتن به محل کار کتاب بخونین اونم با استفاده از گوشیتون؟ یا دارین به خارج کشور مهاجرت…