مرور برچسب

کتاب فروشی

دوره ناقص کتاب هارو به شیپور بسپارین!

علاقه من به کلکسیون کتاب های چند جلدی و داشتن یه کتابخونه خیلی غنی، باعث می شد هفته ای یه بار تمام کتاب فروشی های قدیمی و دست دوم فروشی های بازار رو جستجو کنم. من حتی دلم می خواست تمام شماره های یک مجله چاپ ۵۰-۴۰ سال قبل یا اطلس های کامل…