مرور برچسب

کوارتز

کوارتز چیست؟

در این مقاله شما  با انواع ساعت ها و البته طرز کار کوارتز آشنا می شوید.  AUTOMATIC (خود کار): این ساعت ها خود کوک هستند. یعنی دارای یک چرخ دنده گردان (ROTOR) هستند کـه شـامـل یـک وزنــه نوسان کننده است و با هر حرکت مچ دست به جلو و عقب…