مرور برچسب

گلدون

گلدون های دستپخت مامان و بابا تو شیپور پول شدن!

زندگی تو این قوطی کبریتای بزرگ که بهش می گن آپارتمان، انصافا برای مامان و بابا خیلی سخت بود. هر چی باشه اونا بزرگ شده تنکابن بودن با اون طبیعت و دریا و پوشش گیاهی شاهکار. بابام همیشه وقتی که می دید ماها بچه های این نسل تازه اونم بچه های…