مرور برچسب

گوشواره

لباس عیدم رو دوست ندارم!

تقریبا نزدیک عید بود. شاید سه یا چهار روز مونده بود سال تحویل بشه، که بهم خبر دادن یه مراسم عروسی پیش رو داریم. اینکه قرار بود توی تعطیلات به یه جشن خیلی عالی برم خوشحالم می کرد ولی مسئله خرید لباس که یادم می اومد نگران می شدم. راستش اونقدر…