کلیه برچسب ها

محلول پاک کننده

شیوه های صحیح تمیز کردن لپ‌تاپ

در فصل خانه تکانی اشیا و وسایلی را که هر روز با آنها سروکار دارید فراموش نکنید، وسایلی مثل لپ‌تاپ که هر روز با آن تماس نزدیک دارید باید هر چند وقت یک بار تمیز شود، با همراه باشید تا شیوه های صحیح تمیز کردن آن را بررسی کنیم. برای تمیز…