کلیه برچسب ها

پارک دوبل

خانم ها بفرمایید رانندگی!

عشق به هیجان و رانندگی را نمی‌توان مرزبندی کرد و به همین دلیل هم نمی‌توان در علاقه به رانندگی تفکیک جنسیت کرد. اکنون که خانم‌ها هم می‌توانند پا به پای مردان در بسیاری از عرصه‌ها حضور داشته باشند پس نمی‌توان در رانندگی به آنها خرده گرفت، ولو…