مرور برچسب

کاور

ازاین کیف ها دوست دارین؟

خرید یه کیف سبک و جادار که دسته مناسبی هم داشته باشه، تقریبا برام شده بود دردسر. ضمن اینکه دلم میخواست رنگ کیفم شاد باشه. دیگه از رنگ های تیره خسته شدم. کیف های بازار هم که بیشترشون مشکی و قهوه ای هستن یا اگه بعضایشونم رنگ های روشنی دارن…