کلیه برچسب ها

کتاب چاپی

بازنشستگی کتاب چاپی و تاخت و تاز کتاب الکترونیک

با تولید اولین دیسک ها، سی دی و فلش مموری ها، بحث تبدیل کتاب چاپی به الکترونیکی تحت عنوان ebook مطرح شد. بر این اساسه که امروزه انواع کتابهای حجیم و کتابهایی که در شهر و کشورهای دیگه ای هستن و ما بهشون دسترسی نداریم، رو میتونیم از طریق نرم…