کلیه برچسب ها

کندانسور

تکلیف ما با کولر گازی چیه؟

فصل تابستونه و سال به سال هم به گرمای هوا انقدر افزوده میشه که دیگه یه ساعت‌هایی از روز واقعا نمیشه تو هوای داغ بیرون دوام آورد. همونطور که برای گرم شدن تو زمستون سراغ وسایل گرمایشی میریم، تو تابستون هم برای فرار کردن از گرما باید بریم سراغ…