کلیه برچسب ها

گوشی موبایل و تبلت

گوشی موبایل و تبلت را چگونه تمیز کنیم؟

حتما شما هم شنیده اید که گوشی موبایل و تبلت که در دست های ما می گردد و آن ها را همه جا می گذاریم مهمترین منبع برای نگه داشتن آلودگی و انتشار آن است. اغلب ما فکر می کنیم که چون این وسائل الکترونیکی هستند امکان پاکیزه و تمیز کردن آن ها وجود…

وقتی گارانتی شامل خرابی گوشی موبایل و تبلت نمی شود!

اکثر ما الان یک گوشی موبایل و تبلت داریم که کارهای روزانه و ارتباطات اجتماعی خودمان را با استفاده از آن ها مدیریت و برنامه ریزی می کنیم و خلاصه به کارهای خودمان می رسیم. اما ممکن است بعد از مدتی اتفاقی برای گوشی موبایل و تبلت ما بیافتد،…