نحوه محاسبه و پرداخت کمیسیون مشاور املاک در سال ۹۸

تمامی افراد برای یافتن یک خانه مناسب راه‌های فراوانی همچون جستجو در سایت شیپور را پیش پای خود دارند، اما پس از اینکه به هر طریقی ملک مورد نظرتان را برای خرید، فروش، رهن یا اجاره پیدا کردید، باید با مراجعه به دفاتر املاک، معامله خود را به صورت رسمی ثبت و به اتمام برسانید. در این میان صاحبان بنگاه‌ها نیز پس از ثبت و عقد قرارداد از طرفین معامله مبلغی تحت عنوان «کمیسیون» دریافت می‌کنند. کمیسیون یا حق‌الزحمه مبلغی است که براساس قانون باید پس از عقد قرارداد به مشاورین املاک پرداخت شود.
از آنجایی که برخی از مشاورین املاک بر اساس سلیقه خود اقدام به دریافت حق الزحمه می‌کنند، صنف مشاورین املاک سالانه جهت جلوگیری از هرگونه سواستفاده به عنوان مرجع حق کمیسیون مذکور، تعرفه‌ای را بر حسب فاکتورهای مختلف اعلام می‌کند که کلیه بنگاه‌ها موظف به دریافت مبلغ کارمزد خود طبق آن هستند. اگر شما هم علاقه‌مند هستید تا بدانید نحوه محاسبه و پرداخت کمیسیون مشاور املاک در سال ۹۸ به چه صورت است در ادامه با شیپور همراه باشید.

نحوه محاسبه کمیسیون بنگاه بابت خرید و فروش ملک

پیش از سال ۷۹ هیچ قانونی در خصوص مبلغ حق‌الزحمه مشاورین املاک وجود نداشت؛ تا اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت در همان سال، قانونی را برای حق کارمزد بنگاه‌ها تعیین و به تصویب رساند. نکته مهم این است که کارمزد مصوب از سال۷۹ تا ۹۲ برای املاک با ارزش‌های متفاوت یکسان بود.

در ادامه طبق مصوبات مبلغ حق کمیسیون برای املاک، یک بار در سال ۹۲ و مرتبه دیگر در سال ۹۵ مطابق با ارزش ملک تغییر یافت. طبق آخرین مصوبه موجود (سال۹۵) برای معاملات ملک تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان، مبلغ پنج دهم درصد (۰٫۰۵) و برای ارزش بیش از آن، میزان بیست و پنج صدم درصد (۰٫۰۰۲۵) برای مبلغ مازاد، کمیسیون در نظر گرفته شد. علاوه بر حق‌الزحمه، افراد موظف به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به میزان ۹ درصد از حق کمیسیون هستند که از سال ۹۵ به تصویب رسید.

نکته مهم: دو برابر حق‌الزحمه مشاور املاک به‌دست آمده طبق تعرفه بالا، باید توسط طرفین پرداخت ‌شود؛ به عبارتی مبلغ مذکور، هم توسط خریدار و هم توسط فروشنده ملک پرداخت می‌گردد.

 محاسبه حق کمیسیون املاک با ارزش کمتر از ۵۰۰ میلیون تومان

بنگاه معامله مسکن

برای خرید و فروش ملکی با ارزش ۴۵۰ میلیون تومان (به عنوان مثال) که مبلغ آن کمتر از حد ۵۰۰ میلیون تومان است؛ مبلغ کمیسیون به میزان ۰٫۵ درصد از ارزش خود ملک و ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده حساب می‌شود.

نحوه محاسبه حق‌الزحمه به شرح زیر است:

  • ارزش ملک مورد معامله * ۰٫۵ درصد تومان ۲,۲۵۰,۰۰۰ = ۰٫۰۰۵ * ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
  • مبلغ کمیسیون * ۹ درصد مالیات تومان ۲۰۲,۵۰۰ = ۰٫۰۹ * ۲,۲۵۰,۰۰۰
  • سهم هر یک از طرفین معامله (مجموع ۰٫۵ درصد ارزش ملک + ۹ درصد مالیات)

تومان ۲٫۴۵۲٫۵۰۰ = ۲۰۲٫۵۰۰ + ۲,۲۵۰,۰۰۰

محاسبه حق‌الزحمه املاک با ارزش بیش از ۵۰۰ میلیون تومان

برای خرید و فروش ملکی با ارزش ۷۰۰ میلیون تومان (به عنوان مثال) که مبلغ آن بیشتر از حد ۵۰۰ میلیون تومان است؛ مبلغ حق کمیسیون به میزان ۰٫۵ درصد برای ۵۰۰ میلیون تومان، ۰٫۲۵ درصد برای ۲۰۰ میلیون تومان (مبلغ مازاد ۵۰۰ میلیون) و ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده حساب می‌شود.

نحوه محاسبه حق‌الزحمه به شرح زیر است:

۵۰۰ میلیون تومان از ارزش ملک * ۰٫۵ درصد      تومان ۲,۵۰۰,۰۰۰ = ۰٫۰۰۵ * ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۰۰ میلیون تومان باقیمانده * ۰٫۲۵ درصد          تومان ۵۰۰,۰۰۰ = ۰٫۰۰۲۵ * ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

مجموع مبلغ کمیسیون                                    تومان ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ =  ۵۰۰,۰۰۰ + ۲,۵۰۰,۰۰۰

مبلغ کمیسیون * ۹ درصد مالیات                               تومان ۲۷۰,۰۰۰ = ۰٫۰۹ * ۳,۰۰۰,۰۰۰

سهم هر یک از طرفین معامله (مجموع ۰٫۵ و ۰٫۲۵ درصد + ۹ درصد مالیات)

تومان ۳٫۲۷۰٫۰۰۰ = ۲۷۰,۰۰۰ + ۳,۰۰۰,۰۰۰

نحوه محاسبه کمیسیون بنگاه بابت رهن و اجاره ملک

حق‌الزحمه مشاورین املاک برای قراردهای مربوط به اجاره یا رهن ملک به میزان ۲۵ درصد از مبلغ اجاره ماهیانه و نه درصد مالیات بر ارزش افزوده است. برای اجاره خانه سه حالت کلی رهن و اجاره، رهن کامل و اجاره کامل وجود دارد که برای محاسبه کمیسیون، باید تمام مبالغ به اجاره تبدیل شوند.

نکته مهم:  برای تبدیل مبلغ رهن به اجاره، هر یک میلیون رهن معادل ۳۰ هزار تومان اجاره است.

 

  • محاسبه حق کمیسیون ملک تمام رهن:

در صورتی که مبلغ رهن ملک ۸۰ میلیون تومان بدون پرداخت اجاره بها باشد، حق‌الزحمه مشاور املاک به شرح زیر محاسبه می‌شود:

معادل‌سازی مبلغ رهن به اجاره ‌بها                                          تومان ۲,۴۰۰,۰۰۰ = ۳۰,۰۰۰ * ۸۰

مبلغ به‌دست آمده اجاره * ۲۵ درصد                               تومان ۶۰۰,۰۰۰ = ۰٫۲۵ * ۲,۴۰۰,۰۰۰

مبلغ کمیسیون * ۹ درصد مالیات                                        تومان ۵۴,۰۰۰ = ۰٫۰۹ * ۶۰۰,۰۰۰

سهم هر یک از طرفین (۰٫۲۵ درصد + ۹ درصد مالیات)        تومان ۶۵۴٫۰۰۰ = ۵۴,۰۰۰ + ۶۰۰,۰۰۰

 

  •  محاسبه حق کمیسیون ملک تمام اجاره:

در شرایطی که مبلغ اجاره ملک سه میلیون تومان بدون پرداخت هیچ مبلغ رهنی باشد، حق‌الزحمه مشاور املاک به شرح زیر محاسبه می‌شود:

مبلغ اجاره * ۲۵ درصد                                               تومان ۷۵۰,۰۰۰ = ۰٫۲۵ * ۳,۰۰۰,۰۰۰

مبلغ کمیسیون * ۹ درصد مالیات                                        تومان ۶۷,۵۰۰ = ۰٫۰۹ * ۷۵۰,۰۰۰

سهم هر یک از طرفین (۰٫۲۵ درصد + ۹ درصد مالیات)        تومان ۸۱۷٫۵۰۰ = ۶۷,۵۰۰ + ۷۵۰,۰۰۰

 

  •  محاسبه حق کمیسیون ملک رهن و اجاره:

در صورتی که برای قرارداد اجاره، مبلغ ۳۰ میلیون تومان به‌عنوان مبلغ رهن به همراه پانصد هزار تومان به‌عنوان اجاره تعیین شود، حق‌الزحمه بنگاه املاک به شرح زیر محاسبه می‌شود:

معادل‌سازی مبلغ رهن به اجاره                                               تومان ۹۰۰,۰۰۰ = ۳۰,۰۰۰ * ۳۰

جمع مبلغ به‌دست آمده از تبدیل رهن + اجاره بها          تومان ۱٫۴۰۰,۰۰۰ = ۵۰۰٫۰۰۰ * ۹۰۰٫۰۰۰

مبلغ به‌دست آمده اجاره * ۲۵ درصد                               تومان ۳۵۰,۰۰۰ = ۰٫۲۵ * ۱,۴۰۰,۰۰۰

مبلغ کمیسیون * ۹ درصد مالیات                                        تومان ۳۱,۵۰۰ = ۰٫۰۹ * ۳۵۰,۰۰۰

سهم هر یک از طرفین (۰٫۲۵ درصد + ۹ درصد مالیات)        تومان ۳۸۱٫۵۰۰ = ۳۱,۵۰۰

اگر شما هم اطلاعاتی در این زمینه دارید با ما در میان بگذارید :

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.