کلیه برچسب ها

لباس

دهه پیش روی مد، فشن و زیبایی

در حالی که چند ماهی می‌شود وارد دهه جدید میلادی شده‌ایم، نگاهی داریم به پیش بینی مد، فشن و زیبایی در دهه پیش رو. مد، فشن و زیبایی رویکردهای مختلف و جریان سازی برای نشان دادن طرز تفکر افراد در جوامع است. دنیا از…