حق کمیسیون املاک برای ۱۴۰۲ چقدر است؟

Rate this post

معامله ملک، چه برای خرید و چه برای رهن و اجاره، دارای اصطلاحات خاصی است که یکی از آنها حق کمیسیون املاک است. حق کمیسیون به مبلغی گفته می‌شود که به‌عنوان کارمزد به مشاوران املاک و در هر معامله‌ای پرداخت می‌شود. برای محاسبه حق کمیسیون باید سراغ فرمولی رفت که اتحادیه صنف مشاوران املاک آن را تعیین می‌کند و ممکن است مطابق با شرایط و برخی تحولات در بازار املاک، تغییر کند.

در این مقاله قصد داریم تا درباره حق کمیسیون املاک و فرمول محاسبه آن در تمام معاملات املاک اعم از خرید، رهن و اجازه و در شهرهای مختلف ایران بگوییم.

حق کمیسیون املاک برای خرید و فروش

فرمول محاسبه حق کمیسیون املاک در معاملات مختلف ملکی، متفاوت است. حتی ممکن است این مبلغ در شهرهای مختلف نیز متفاوت باشد. حق کمیسیون املاک برای خرید خانه در تهران در سال ۱۴۰۲ به روش زیر محاسبه می‌شود:

 1. ارزش ملک فروخته شده ضرب‌در ۰.۲۵ درصد
 2. حق کمیسیون ضرب‌در ۹ درصد مالیات
 3. جمع حق کمیسیون و مالیات

حق کمیسیون املاک برای خرید خانه در استان گیلان در سال ۱۴۰۲ به روش زیر محاسبه می‌شود:

 1. ۰.۵ درصد مبلغ معامله از ۵۰۰ میلیون تومان از سمت هر کدام از طرفین
 2. ۰.۴ درصد مبلغ معامله از ۵۰۰ میلیون تومان تا ۱ میلیارد تومان از سمت هر کدام از طرفین
 3. ۰.۳ درصد مبلغ معامله از ۱ میلیارد تومان تا ۲ میلیارد تومان از سمت هر کدام از طرفین
 4. ۰.۲۵ درصد مبلغ معامله بالاتر از ۲ میلیارد تومان از سمت هر کدام از طرفین

حق کمیسیون املاک برای خرید خانه در استان اصفهان در سال ۱۴۰۲ به روش زیر محاسبه می‌شود:

 1. ۰.۵ درصد مبلغ معامله تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان از سمت هر کدام از طرفین
 2. ۰.۲۵ درصد مبلغ معامله بالاتر از ۲۰۰ میلیون از سمت هر کدام از طرفی

حق کمیسیون املاک برای خرید خانه در استان شیراز در سال ۱۴۰۲ به روش زیر محاسبه می‌شود:

 1. ۰.۵ درصد مبلغ معامله تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان از سمت هر کدام از طرفین
 2. ۰.۲۵ درصد مبلغ معامله بالاتر از ۵۰۰ میلیون از سمت هر کدام از طرفین

حق کمیسیون املاک برای خرید خانه در استان مشهد در سال ۱۴۰۲ به روش زیر محاسبه می‌شود:

 1. ۰.۳ درصد مبلغ معامله تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان از سمت هر کدام از طرفین
 2. ۰.۲ درصد از مبلغ معامله بالاتر از ۳۰۰ میلیون از سمت هر کدام از طرفین

حق کمیسیون املاک برای خرید خانه در استان اهواز در سال ۱۴۰۲ به روش زیر محاسبه می‌شود:

 1. ۰.۵ درصد قیمت کل ملک + ۹ درصد مالیات ارزش افزوده

حق کمیسیون املاک برای خرید خانه در استان مازندران در سال ۱۴۰۲ به روش زیر محاسبه می‌شود:

 1. ۱ درصد مبلغ معامله تا سقف ۱ میلیارد تومان از سمت هر کدام از طرفین
 2. ۰.۵ درصد مبلغ معامله بالاتر از ۱ میلیارد تومان از سمت هر کدام از طرفین

حق کمیسیون املاک برای خرید خانه در استان تبریز در سال ۱۴۰۲ به روش زیر محاسبه می‌شود:

 1. ۰.۷۵ درصد مبلغ معامله تا سقف ۲۰ میلیون تومان از سمت هر کدام از طرفین
 2. ۰.۵ درصد مبلغ معامله بالاتر از ۲۰ میلیون تومان تا ۱۰۰ میلیون تومان از سمت هر کدام از طرفین
 3. ۰.۳ درصد مبلغ معامله بالاتر از ۱۰۰ میلیون تومان تا ۳۰۰ میلیون تومان از سمت هر کدام از طرفین
 4. ۰.۲ درصد مبلغ معامله بالاتر از ۳۰۰ میلیون تومان تا ۵۰۰ میلیون تومان از سمت هر کدام از طرفین
 5. ۰.۱ درصد مبلغ معامله بالاتر از ۵۰۰ میلیون تومان از سمت هر کدام از طرفین

حق کمیسیون املاک در شهرهای مختلف، هم برای املاک مسکونی، هم تجاری و هم اداری با کمک این فرمول‌ها محاسبه می‌شود. حق کمیسیون املاک، حقی است که مشاوران املاک باید دریافت کنند و چنانچه طرفین قرارداد در پرداخت این حق تخلف کنند، مشاور املاک می‌تواند از آنها به اتحادیه املاک شکایت کند.

حق کمیسیون املاک برای رهن و اجاره

حق کمیسیون املاک برای 1402

مشاوران املاک می‌توانند برای محاسبه حق کمیسیون قراردادهای رهن و اجاره ملک، از فرمول‌های زیر استفاده کنند. این فرمول‌ها برای شهرهای مختلف متفاوت هستند. به عنوان مثال، فرمول محاسبه کمیسیون اجاره خانه در تهران ممکن است با دیگر شهرها فرق کند.

حق کمیسیون املاک برای رهن و اجاره در تهران در سال ۱۴۰۲ به روش زیر محاسبه می‌شود:

 1. تبدیل رقم رهن به اجاره و جمع آن با مبلغ اجاره ماهانه
 2. ۳۳ درصد از مبلغ فوق، حق کمیسیون مشاور است
 3. ۹ درصد از حق کمیسیون به عنوان مالیات بر ارزش افزوده محاسبه می‌شود که این مالیات نیز باید به مشاور املاک پرداخت شود

حق کمیسیون املاک برای رهن و اجاره در استان گیلان در سال ۱۴۰۲ به روش زیر محاسبه می‌شود:

 1. پرداخت یک ششم مبلغ اجاره ماهیانه بابت حق کمیسیون اجاره به مشاور املاک از سمت طرفین
 2. پرداخت ۲.۵ درصد ارزش رهن + ۹ درصد مالیات بابت حق کمیسیون رهن به مشاور املاک از سمت طرفین

حق کمیسیون املاک برای رهن و اجاره در اصفهان در سال ۱۴۰۲ به روش زیر محاسبه می‌شود:

 1. مبلغ هفت هزار و پانصد تومان بابت هر ۱ میلیون تومان رهن + یک چهارم اجاره یک ماه + ۹ درصد مالیات ارزش افزوده از سمت طرفین

حق کمیسیون املاک برای رهن و اجاره در شیراز در سال ۱۴۰۲ به روش زیر محاسبه می‌شود:

 • تبدیل مبلغ رهن به اجاره و پرداخت ۲۵ درصد از این مبلغ + اجاره یک ماه + ۹ درصد مالیات ارزش افزوده از سمت طرفین

حق کمیسیون املاک برای رهن و اجاره در مشهد در سال ۱۴۰۲ به روش زیر محاسبه می‌شود:

 • تبدیل مبلغ رهن به اجاره و پرداخت ۲۵ درصد از این مبلغ + اجاره یک ماه + ۹ درصد مالیات ارزش افزوده از سمت طرفین

حق کمیسیون املاک برای رهن و اجاره در اهواز در سال ۱۴۰۲ به روش زیر محاسبه می‌شود:

 • ۳۳ درصد از رقم تبدیل رهن به اجاره + مبلغ اجاره ماهانه + ۹ درصد از حق کمیسیون به عنوان مالیات بر ارزش افزوده

حق کمیسیون املاک برای رهن و اجاره در مازندران در سال ۱۴۰۲ به روش زیر محاسبه می‌شود:

 • ۳۳ درصد از رقم تبدیل رهن به اجاره + مبلغ اجاره ماهانه + ۹ درصد از حق کمیسیون به عنوان مالیات بر ارزش افزوده

حق کمیسیون املاک برای رهن و اجاره در تبریز در سال ۱۴۰۲ به روش زیر محاسبه می‌شود:

 • ۳۳ درصد از رقم تبدیل رهن به اجاره + مبلغ اجاره ماهانه + ۹ درصد از حق کمیسیون به عنوان مالیات بر ارزش افزوده

تمام مشاوران املاک موظف هستند تا با این فرمول‌ها حق کمیسیون را محاسبه کنند، اما باز هم شاهد هستیم که برخی مشاوران املاک تخلفاتی برای افزایش مبلغ دریافتی انجام می‌دهند که معمولا در چنین شرایطی، باید شکایت آنها را نزد اتحادیه و صنف مشاوران املاک برد.

حق کمیسیون املاک برای تمدید اجاره

حق کمیسیون املاک برای 1402

مشاوران املاک می‌توانند برای محاسبه حق کمیسیون تمدید اجاره نیز، از فرمول‌های زیر استفاده کنند. این فرمول‌ها برای شهرهای مختلف متفاوت هستند.

حق کمیسیون املاک برای تمدید اجاره در تهران در سال ۱۴۰۲ به روش زیر محاسبه می‌شود:

 • یک دهم مبلغ کمیسیون قرارداد اجاره

حق کمیسیون املاک برای تمدید اجاره در گیلان در سال ۱۴۰۲ به روش زیر محاسبه می‌شود:

 • یک دهم مبلغ کمیسیون قرارداد اجاره + ۹ درصد مالیات ارزش افزوده

حق کمیسیون املاک برای تمدید اجاره در اصفهان در سال ۱۴۰۲ به روش زیر محاسبه می‌شود:

 • پرداخت به‌صورت توافقی یا به اندازه حق کمیسیون اجاره

حق کمیسیون املاک برای تمدید اجاره در شیراز در سال ۱۴۰۲ به روش زیر محاسبه می‌شود:

 • یک دهم مبلغ کمیسیون قرارداد اجاره + ۹ درصد مالیات ارزش افزوده

حق کمیسیون املاک برای تمدید اجاره در مشهد در سال ۱۴۰۲ به روش زیر محاسبه می‌شود:

 • یک دهم مبلغ کمیسیون قرارداد اجاره + ۹ درصد مالیات ارزش افزوده

حق کمیسیون املاک برای تمدید اجاره در اهواز در سال ۱۴۰۲ به روش زیر محاسبه می‌شود:

 • یک دهم مبلغ کمیسیون قرارداد اجاره + ۹ درصد مالیات ارزش افزوده

حق کمیسیون املاک برای تمدید اجاره در مازندران در سال ۱۴۰۲ به روش زیر محاسبه می‌شود:

 • یک دهم مبلغ کمیسیون قرارداد اجاره + ۹ درصد مالیات ارزش افزوده

حق کمیسیون املاک برای تمدید اجاره در تبریز در سال ۱۴۰۲ به روش زیر محاسبه می‌شود:

 • یک دهم مبلغ کمیسیون قرارداد اجاره + ۹ درصد مالیات ارزش افزوده

این نکته را نباید فراموش کرد که طرفین قرارداد باید بابت پرداخت حق کمیسیون به مشاور املاک، رسید دریافت کنند و در این رسید، باید مبلغ کمیسیون نیز حتما ذکر شود. علاوه بر این، در شرایط خاصی (در صورتی که در قرارداد ذکر شده باشد) باید حق کمیسیون مشاوران املاک را پس از فسخ قرارداد پرداخت کرد. در این شرایط، حق کمیسیون مشاوران املاک را طرف فسخ‌کننده باید پرداخت کند که شامل حق طرف مقابل نیز می‌شود. اما اگر نکته یا اطلاعاتی غلط از سمت مشاور املاک به طرفین معامله داده شده باشد و آنها خواهان فسخ باشند، در این حالت نیاز به پرداخت حق کمیسیون املاک نخواهد بود.

نتیجه‌گیری

در این مقاله، درباره حق کمیسیون مشاوران املاک در سال ۱۴۰۲ در شهرهای مختلف ایران گفتیم و فرمول محاسبه آن را برای حالت‌های مختلف خرید، رهن و اجاره و حتی تمدید اجازه بیان کردیم. با توجه به اینکه محاسبه حق کمیسیون املاک مانند انجام مراحل  سند زدن ملک قولنامه ای می‌تواند کمی چالش‌برانگیز باشد، این اطلاعات به شما کمک خواهند کرد که مسیر را درست طی کنید.

ممکن است این مقالات را هم دوست داشته باشید:

اگر شما هم اطلاعاتی در این زمینه دارید با ما در میان بگذارید :

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.